Boliglånskalkulator

Med vår boliglånskalkulator kan du finne ut hvor mye et boliglån vil koste deg per måned. Du kan også finne ut hvor mye egenkapital du trenger for å møte egenkapitalskravet på 15% som myndighetene har satt for kjøp av bolig.

Månedlig beløp

8 477 kr

Egenkapital

20.0 %

Lånebeløp

2000000 kr

Effektiv rente

2 %

Lånet er 84 % av boligens verdi

Banker som tilbyr boliglån:

Beløp
Vilkår
Vis flere resultater

Hvor mye kan jeg låne?

Når man skal kjøpe bolig er det gull verdt å bruke en boliglånskalkulator før du tar kontakt med banken(e). Da får man en formening om hva man bør forvente at lånet vil koste hver måned når man skal motta tilbud. Vår boliglånskalkulator gir deg en god oversikt over totalt beløp å betale hver måned, hvor både renter og avdrag er inkludert. I tillegg vil det automatisk dukke opp en nedbetalingsplan med full oversikt over hvilke beløp som er avdrag, og hvilke beløp som er renter. Det fine med vår boliglånskalkulator er at nedbetalingsplanen vises i nå-tid. Det vil si at den er perfekt for å sjekke hvordan lånet vil se ut fra og med denne måneden.

Inntekt, gjeld og krav til egenkapital er de avgjørende faktorene hvor mye du kan låne til bolig. I vår boliglånskalkulatoren kan du enkelt beregne hva et lån vil koste deg i forhold til ønsket lånesum, hvor mye egenkapital du har og hvilken rente du tror du kan få.

Så mye kan du låne

boliglånskalkulatorNorske myndigheter har satt krav for hvor mye du kan få i boliglån:

  • Du kan ikke låne mer enn inntil fem ganger inntekt (før skatt).
  • Du kan kun låne inntil 85 % av kjøpssummen (60 % for sekundærbolig i Oslo).

Det maksimale lånebeløpet bestemmes av hvilken av de to overstående en når først.

Eksempel:

Trine og Truls har en samlet inntekt på 800 000 kroner før skatt. De kan ut fra maksgrensen på inntekt i teorien låne 4 000 000 kroner. Boliglånet kan kun utgjøre 85% av boligens verdi og de kan derfor kjøpe en bolig til 4 600 000 kroner hvis de har 690 000 kroner i egenkapital.

Hvis de bare har 400 000 kroner i egenkapital vil de maksimalt kunne låne 2 665 000 til bolig, for da har de nådd grensen på 85%.

Merk at selv om de har spart opp 1 290 000 kroner i egenkapital kan de fortsatt se langt etter en enebolig til over 8 600 000 kroner, selv om de har 15 % egenkapital. Grunnen til det er at inntektsgrensen kommer først.

1 290 000 kroner i egenkapital + 4 000 000 lån = 5 290 000 boligens verdi.

De kan altså kun nøye seg med en bolig som koster 5 290 000 kroner. De kan selvsagt spare mer egenkapital for å kunne kjøpe en dyrere bolig. Alternativt kan de ta høyere lån hvis de øker inntekten sin.

Andre lån påvirker din lånesum

Hvis man har andre lån, som for eksempel billån eller studielån vil det trekkes direkte fra summen du kan låne.

Eksempel: Du tjener 400 000 kroner i året (før skatt). Du kan derfor i teorien låne 2 000 000 kroner. Hvis du har et billån på 150 000 kroner må denne summen trekkes fra lånebeløpet. Det vil si at du maks kan få 1 850 000 kroner i boliglån.

Krav for å få boliglån

Vi har allerede gått over kravene for gjeld, inntekt og egenkapital.

  • Din samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger inntekt.
  • Du kan låne maks 85% av boligens verdi og må derfor ha 15% av boligens verdi i egenkapital.

Det er ytterligere et ekstra krav som kanskje ikke får like mye oppmerksomhet, men som bør tas i betraktning når man skal søke boliglån. Vet du hva en stresstest er?

En stresstest er rett og slett en test bankene gjør for å se om du kan tåle en renteøkning på 5%. Denne stresstesten kan være en medvirkende faktor for hvor langt banken kan strekke seg for lånet du ønsker å ta. I vår boligkalkulator kan du selv legge til 5% ekstra på den renten du tror du får, for å se om du hadde klart en renteøkning på 5%.

Har du ikke 15% i egenkapital?

Det finnes unntak for deg som ikke har spart opp 15% i egenkapital eller som ikke har høy nok inntekt. Bankene har faktisk mulighet til å gi inntil 10% av alle sine lån til mennesker som ikke oppnår inntekts – og egenkapitalkravet. Som regel vil dette unntaket gjelde for inntektskravet.

Vær oppmerksom på at banken står fritt til å velge om de mener du kan være en del av 10%-en som får lån på tross av du ikke har høy nok inntekt eller spart opp nok egenkapital. Samtidig kan de også velge å ikke gi deg høyest mulig lån. Bankene gjør alltid en individuell risikovurdering av enhver person som søker boliglån. De vil grundig sjekke din økonomiske historie for å se om du både evner å tilbakebetale lånet samt at du faktisk kan det ut fra din inntekt.